wie-wij-zijn

Wie zijn wij als Boerinnenactiegroep

Wie zijn wij als Boerinnenactiegroep en als fiere boerin.

Wij zijn boerinnen die de verbinding tussen boer(in) en burger opzoeken en willen verbreden. Iedereen in de agrarische sector weet wel wat er speelt, waar onze knelpunten liggen en dat er veel boeren familiebedrijven verloren dreigen te gaan.

Een heleboel burgers weten dat echter niet of niet voldoende.

Wij staan voor het verbinden van boer(in) en burger. Het duidelijk maken aan de burger waar de knelpunten van onze sector liggen. Wij willen bewustwording creëren en daarmee draagvlak ontwikkelen en behouden bij de burgers.

Een FIERE BOERIN?

Fier betekend trots en met zelfvertrouwen.

Dat is precies wat we zijn, TROTS. Trots op onze sector en ons werk, TROTS op het bedrijf waar jezelf en of je partner een pracht van een product produceren . ZELFVERTROUWEN, geloof in je zelf en vertrouw dat, als we samen blijven “vechten en vertellen” dat we een positieve bijdragen leveren aan de veranderingen die we willen die het kabinet doorvoert.

Tags: geen tags